Tarieven

Het honorarium van de advocaat bestaat uit 3 onderdelen : de erelonen, de kantoorkosten en de gerechtskosten of uitgaven aan derden

Ereloon

Bij de eerste raadpleging wordt het ereloon, de financiële vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat, besproken.Nadine Janssens advocatuur en bemiddeling registreert de tijd besteed aan een case en hanteert een uurtarief. Dit uurtarief wordt bepaald door de aard van het dossier, de dringendheid van de tussenkomst en de expertise van de advocaat. Dit uurtarief kan in sommige dossiers gecombineerd worden met een percentage op het behaalde resultaat, het zgn. waardetarief.Sinds 1 januari 2014 is 21% BTW verschuldigd op het ereloon en de kantoorkosten..Voor (zuivere) incassodossiers gelden afzonderlijke tarieven. In principe en afhankelijk van het in te vorderen bedrag, bestaan de erelonen voor incassodossiers uit de geïnde intresten, schadebedingen, rechtsplegingsvergoeding en extra vergoedingen. De beperking van de erelonen tot de gerecupereerde intresten en vergoedingen geldt echter niet voor prestaties verbonden aan deskundigenonderzoeken, extra proceduremaatregelen, opmaak van conclusies, verzet of hoger beroep. Zo de in te vorderen factuur niet kan worden gerecupereerd, worden de erelonen afgerekend volgens de werkelijke prestaties aan een uurtarief.

Kantoorkosten (excl. BTW)

  • aanleg van het dossier: € 60,00
  • per gedactylografeerd stuk: € 12,00
  • per kopie, telefoon, fax, e-mail: € 0,40
  • per kilometer verplaatsing: € 0,70

Gerechtskosten

Zowel gerechtskosten als uitgaven, kosten die de advocaat vooraf betaalde of die verschuldigd zijn aan derden (gerechtsdeurwaarder, griffie, vertalers, ...), worden in detail vermeld op de onkosten- en ereloonstaat. Deze kosten worden 1 op 1 doorgerekend.

BV Advocatuur & Bemiddeling Nadine JANSSENS
BTW BE 0770.548.204
Facebook

Raadpleging uitsluitend na afspraak.
GDPR

Louis Van Bauwelstraat 27
2222 Wiekevorst (Heist-op-den-Berg)
Tel.: 0032 (0)14-26 55 97
Fax.: 0032 (0)14-26 55 27
E-mail : adv.nj@skynet.be
info@nadinejanssens.be